reštaurovanie obrazov - galéria 10

reštaurovanie obrazu a rámu

Obraz lokálne poškodený plameňom v celej obrazovej vrstve s mnohými ďalšími mechanickými poškodeniami spôsobenými uvoľneným plátnom. Lokálne vypadnutá farebná vrstva, mierne krakelovaný,  silno znečistený s rozsiahlou sekundárnou premaľbou pozadia.
© 2021 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch
pribis@umeleckadielna.sk
www.restaurovanie.org
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 10

reštaurovanie obrazu a rámu

Po spevnení bola farebná vrstva čistená vo viacerých etapách, odstránenia depozitného prachu, špiny a rôzneho znečistenia, pomocou chemických látok. Bola vykonaná sonda na sekundárnej premaľbe a následne bola premaľba sňatá. Maľba bola prelepená hodvábnym
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 10

reštaurovanie obrazu a rámu

Plátno bolo sňaté z podrámu očistené a prižehlené na nové plátno pomocou voskovo-damarovej lepiacej zmesi. Plátno bolo opätovne napnuté na pôvodný zakonzervovaný podrám. Maľba bola tmelením rušivých plôch zjednotená a bola prevedená sceľujúca retuš. Na zá reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie