reštaurovanie obrazov - galéria 14

reštaurovanie obrazu a rámu

Poškodená zakalená laková vrstva, uvoľnené plátno, otlačené od podrámu na viacerých miestach perforované. Rám mechanicky poškodený s úbytkami drevnej hmoty s poškodenou, polámanou kriedovou vrstvou.
© 2021 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch
pribis@umeleckadielna.sk
www.restaurovanie.org
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 14

reštaurovanie obrazu a rámu

vykonaná rentoaláž, prižehlenie na nové plátno, pomocou voskovo damarovej lepiacej zmesy. Maľba bola dočistená a bola sňatá poškodená laková vrstva. Tmelením rušivých plôch bola farebná vrstva zjednotená a bola prevedená sceľujúca retuš v nevyhnutných opt reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 14

reštaurovanie obrazu a rámu

Poškodená zakalená laková vrstva, uvoľnené plátno, otlačené od podrámu na viacerých miestach perforované. Rám mechanicky poškodený s úbytkami drevnej hmoty s poškodenou, polámanou kriedovou vrstvou.
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237