reštaurovanie obrazov - galéria 18

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Obraz bol v minulosti neodborne reštaurovaný. Krehké, mnohokrát perforované, zvlnené plátno, na okrajoch rozstrapkané, dublované na kartóne. Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito krakelovaná. Lokálne masívne úbytky obrazovej vrstvy. Celá p
© 2021 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch
pribis@umeleckadielna.sk
www.restaurovanie.org
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 18

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito krakelovaná. Lokálne masívne úbytky obrazovej vrstvy. Celá plocha obrazu bola pokrytá hrubou vrstvou stmavnutého laku, silne znečistená mastným depozitom. To všetko menilo celkový kolorit obrazu, kto reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 18

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito krakelovaná. Lokálne masívne úbytky obrazovej vrstvy. Celá plocha obrazu bola pokrytá hrubou vrstvou stmavnutého laku, silne znečistená mastným depozitom. To všetko menilo celkový kolorit obrazu, kto
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237