reštaurovanie obrazov - galéria 4

reštaurovanie obrazu a rámu

Obraz značne znečistený sadzami a prachom, poškodená zakalená laková vrstva. Uvoľnené, oslabené na viacerých miestach pretrhnuté a perforované plátno. V minulosti reštaurovaný, boli identifikované plomby a prelepy zo zadnej strany plátna.
pribis@umeleckadielna.sk
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
© 2021 umelecká dielňa.sk www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch www.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 4

reštaurovanie obrazu a rámu

Farebná vrstva bola upevnená na podložku želatínou. Maľba bola očistená od depozitov, boli vykonane skúšky na rozpúšťadlá, ktoré potvrdili záverečný lak na báze liehu, ktorý bol následne sňatý, maľba bola zafixovaná 10% damarovým lakom, prelepená hodvábny
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 4

reštaurovanie obrazu a rámu

Farebná vrstva bola upevnená na podložku želatínou. Maľba bola očistená od depozitov, prelepená hodvábnym papierom. Plátno bolo sňaté z podrámu, boli odstránené prelepy a vykonaná rentoaláž pomocou voskovo damarovej lepiacej zmesy. reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie