reštaurovanie obrazov - galéria 9

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito skrakelovaná. Lokálne boli viditeľné masívne úbytky obrazovej vrstvy. Boli identifikované tmely a rozsiahle plošné premaľby takmer na celom obraze. Celá  plocha  obrazu  bola  pokrytá  stmavnutým lakom, si
© 2021 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch
pribis@umeleckadielna.sk
www.restaurovanie.org
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 9

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Obraz pôvodne napnutý na nezachovanom podráme bol neskôr prilepený na drevotrieskovú dosku, pri čom došlo k premočeniu obrazovej vrstvy,  čo spôsobilo jej zvlnenie a vzdutie. Lepidlo časom zdegradovalo a prestalo plniť funkciu, preto bolo nutné odstrániť
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 9

reštaurovanie olejomaľby

Lepidlo časom zdegradovalo a prestalo plniť funkciu, preto bolo nutné odstrániť starú dubláž a obraz nažehliť na novú plátennú podložku. V hornej časti obrazu na ľavej strane boli vložené dve  záplaty, toho istého plátna a pochádzajúcich  z hornej nezacho reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie