reštaurovanie obrazov - galéria 15

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito skrakelovaná. Lokálne viditeľné masívne úbytky obrazovej vrstvy. Boli identifikované tmely, plomby a premaľby takmer na celom obraze. Celá  plocha  obrazu  bola  pokrytá  hrubou vrstvou stmavnutého laku, s
© 2021 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch
pribis@umeleckadielna.sk
www.restaurovanie.org
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 15

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Farebná vrstva bola čistená vo viacerých etapách od depozitného prachu, špiny a rôzneho znečistenia, pomocou chemických látok ako toluén, acetón, lieh, zároveň pri tom bol aj sňatý poškodený zakalený lak. Boli odstránené predchádzajúce zásahy. Obrazová vr reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 15

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Krehké, mnohokrát perforované, zvlnené, lakom premočené plátno, na okrajoch rozstrapkané, napnuté na hrubo opracovaný drevený rám, fixované klincami z lícnej strany. Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito skrakelovaná. Lokálne viditeľné masívne
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237