reštaurovanie obrazov - galéria 13

reštaurovanie obrazu a rámu

Maľba primerane veku znečistená, zvetraný poškodený lak. Rám s mnohými mechanickými poškodeniami s úbytkami hmoty, vypadnutou kriedovou vrstvou s chýbajúcimi plastickými prvkami, premaľovaný skorodovaným bronzom.
pribis@umeleckadielna.sk
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
© 2021 umelecká dielňa.sk www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch www.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 13

reštaurovanie obrazu a rámu

Cieľom reštaurovania a konzervovania, bolo prinavrátiť danému dielu jeho výtvarnú a estetickú hodnotu, stabilitu a zastaviť proces degradácie.
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 13

reštaurovanie obrazu a rámu

Maľba primerane veku znečistená, zvetraný poškodený lak. Rám s mnohými mechanickými poškodeniami s úbytkami hmoty, vypadnutou kriedovou vrstvou s chýbajúcimi plastickými prvkami, premaľovaný skorodovaným bronzom. reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie