reštaurovanie obrazov - galéria 17

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Olejomaľba na plátne napnutá na hrubo opracovanom drevenom neprofilovanom podráme. Na viacerých miestach pretrhnuté a perforované, zvlnené, od podrámu otlačené, na okrajoch rozstrapkané. Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito krakelovaná. Lokál
© 2021 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch
pribis@umeleckadielna.sk
www.restaurovanie.org
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 17

reštaurovanie olejomaľby na plátne

Olejomaľba na plátne napnutá na hrubo opracovanom drevenom neprofilovanom podráme. Na viacerých miestach pretrhnuté a perforované, zvlnené, od podrámu otlačené, na okrajoch rozstrapkané. Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito krakelovaná. Lokál
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 17

reštaurovanie olejomaľby na plátne

a viacerých miestach pretrhnuté a perforované, zvlnené, od podrámu otlačené, na okrajoch rozstrapkané. Farebná vrstva v celej ploche obrazu je sieťovito krakelovaná. Lokálne viditelné odpadávanie obrazovej vrstvy. Plocha  obrazu  bola  pokrytá  vrstvou st reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie