reštaurovanie obrazov - galéria 8

reštaurovanie obrazu a rámu

voľnené, oslabené na viacerých miestach pretrhnuté a perforované plátno v minulosti dublované sekundárnym, identifikované plomby a početné reštaurátorské zásahy.
© 2021 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch
pribis@umeleckadielna.sk
www.restaurovanie.org
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov - galéria 8

reštaurovanie obrazu a rámu

Uvoľnené, oslabené na viacerých miestach pretrhnuté a perforované plátno v minulosti dublované sekundárnym, identifikované plomby a početné reštaurátorské zásahy.
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie.org reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
pozlacovanie-platkovým-metalom-imitáciou-zlata

reštaurovanie obrazov

galéria 8

reštaurovanie obrazu a rámu

Obraz značne znečistený sadzami prachom a stekajúcou vodou, poškodená zakalená laková vrstva, maľba husto posiata krakelážou. Uvoľnené, oslabené na viacerých miestach pretrhnuté a perforované plátno, v minulosti dublované sekundárnym, identifikované plomb reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb © 2021 umeleckádielňa.sk
umelecko-remeselná dielňa
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-pred-restaurovanim
restaurovanie-obrazov-a-ramov-stav-po-zrestaurovani
restaurovanie.org dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie